Dołącz do szkolenia

ABC MANAGERA

Naucz się, jak budować autorytet w zespole i rozpocznij swoją drogę managera!

DOŁĄCZ DO SZKOLENIA

3-4.06.2019 WARSZAWA

Dlaczego powstał ten kurs?

Organizacje nastawione są na coraz silniejszą komunikację, współpracę i cechy przywódcze współczesnych medżerów. Osiąganie założonych celów jest niemożliwe bez ścisłego kontaktu ze współpracownikami. Zwłaszcza w sytuacji objęcia nowej roli lub awansu z zespołu trudno zachować równowagę w kontakcie nieformalnym a zawodowym.


Warsztat budowania autorytetu odpowiada na pytanie jak łączyć różne style zarządzania, by utrzymywać efekt synergii w zespołach i dobrą atmosferę współpracy bez tracenia autorytetu przełożonego. Poruszając zagadnienia nowoczesnego leadershipu, wskazuje metody łączenia relacji koleżeńskich z pozycją zawodową przez tworzenie atmosfery pracy, prowadzenie rozmów z pracownikami, zarządzanie kryzysowe i ustanawianie reguł współpracy.

CO POZNASZ?

STYLE ZARZĄDZANIA

Poznasz różne style zarządzania i nauczysz się dobierać najlepsze dla własnej sytuacji zawodowej.

Nauczysz się rozróżniać sytuacje, w których jesteś przede wszystkim kolegą, a kiedy przełożonym.

SYTUACJE

Dowiesz się jak skutecznie motywować swoich kolegów z pracy przez rozmowy krytykujące, pochwały i udzielanie informacji zwrotnej.

TECHNIKI MOTYWACYJNE

ZARZĄDZENIE RELACJAMI

Dowiesz się jak postępować, gdy pracownik zechce wykorzystać dobre relacje do własnych korzyści.

Nauczysz się identyfikować zagrożenia w sytuacjach konfliktowych.

SYTUACJE KONFLIKTOWE

Poznasz techniki budowania autorytetu bez utraty dobrych relacji.

BUDOWĘ AUTORYTETU

DZIEŃ 1

MODUŁ 1

Pierwszy spośród równych? – gdy lider pochodzi z zespołu


• Władza a autorytet – lider formalny i nieformalny

• Rodzaje autorytetu i ich wykorzystanie

• Management 3.0 i empowerment

• Źródła władzy – dlaczego mają się mnie słuchać?

MODUŁ 2

Style zarządzania – dostosowywanie do sytuacji


• Lider relacyjny czy lider zadaniowy? – test stylu przewodzenia

• Orientacja na ludzi a orientacja na zadania - specyfika sytuacji

• Dojrzałość zawodowa pracowników a optymalny styl kierowania – czy delegować można każdemu?

• Zachowania budujące autorytet w wymiarze wiarygodności

MODUŁ 3

Ustanawianie reguł gry


• Tworzenie ramowych planów współpracy

• Określanie pionowych i poziomych zasad komunikacji

• Klarowne formułowanie oczekiwań

• Sfery kontaktu – wyznaczanie granic bezpieczeństwa funkcjonalnego

DZIEŃ 2

MODUŁ 4

Style komunikacyjne – jak się porozumiewać?


• Kultura informacji zwrotnej – jak krytykować i chwalić, wzmacniając relacje?

• Autodiagnoza stylu komunikowania się – badanie pól wpływu interpersonalnego

• Manager a zespół – jakie informacje przekazywać podwładnym? – metoda sita informacji

• Przekazywanie niepopularnych decyzji a utrzymywanie autorytetu

MODUŁ 5

Autorytet przez motywowanie


• Jakie są potrzeby mojego zespołu i jak je skutecznie identyfikować?

• Potrzeby indywidualne pracowników – czy wykorzystywać informacje uzyskane prywatnie? – budowanie granic zaufania

• Identyfikowanie kotwic motywacyjnych pracowników

• Podstawowe błędy przekonywania i przekazywania celów

MODUŁ 6

Gaszenie pożarów – zarządzanie konfliktem


• Mechanizmy konfliktu – rozpoznawanie punktów zapalnych

• Źródła konfliktów w zespołach

• Rozwiązywanie konfliktów – style zarządzania w praktyce, case study

• Delegowanie odpowiedzialności i zapobieganie konfliktom – studium narzędzi komunikacyjnych i coachingowych

Trener, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, coach, socjolog i pedagog. Specjalista od rozwoju osobistego i szkoleń managerskich. Prowokator zmian i inspirator do działania. Kreator wizerunku, trener autoprezentacji.


Doświadczenia menadżerskie budowałem kierując zespołami w kilku firmach. Były to zespoły sprzedażowe lub projektowe w takich organizacjach jak Empik czy Telbridge.


Od 7 lat niemal bez przerwy spotykam się na sali szkoleniowej z kadra zarządzającą różnych firm i organizacji.Naliczyłem niemal 700 dni pracy na sali w obszarach menadżerskich.Szczególnie mocno przywiązany jestem do koncepcji K. Blancharda oraz P. Lencioniego.

PROWADZĄCY

IWO KONOPEK

CO O BRAINSTREAM MÓWIĄ INNI?

IKEA

Rekomendujemy firmę Brainstream jako profesjonalnego partnera przy realizacji projektów szkoleniowych. Firma Brainstream przeprowadziła dla kadry kierowniczej IKEA szkolenie „Leadership/Management"

Szkolenie przeprowadzone zostało w sposób profesjonalny oraz ukierunkowany dokładnie na potrzeby JBB. Trenerzy prowadzący szkolenie posiadali szeroką wiedzę w zakresie omawianej tematyki, przedstawiając wybrane zagadnienia w sposób zrozumiały i interesujący. Sposób prowadzenia wykładów, dyskusji oraz ćwiczeń w terenie skłaniały uczestników do dużego zaangażowania i uwagi w toku zajęć.

JBB

Trener Iwo jest świetnym trenerem! Prowadzi szkolenie rewelacyjnie, to właśnie gry i ćwiczenia a przede wszystkim trener są atutami tego szkolenia.

PWPW

WYPEŁNIJ FORMULARZ I ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

WARSZAWA 3-4.06.2019 | 999ZŁ + VAT

ZAMÓW SZKOLENIE SZYTE NA MIARĘ TWOJEJ FIRMY.

Potrzebujesz czegoś innego? Wypełnij formularz i poznaj naszą ofertę szkoleń zamkniętych i zobacz co możemy zrobić dla Twojego zespołu!